Chương trình học bổng của Ngân hàng phát triển Châu Á - Nhật Bản (ADB - JSP)

10/03/2022 16:02  1335
Học bổng DB-JSP được trao tại các cơ sở đào tạo (DIs) ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương cho các nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh và quản lý, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác.
Sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các chuyên ngành trên có nguyện vọng đăng ký học bổng vui lòng liên hệ Trung tâm tại:
Website: Ito.tdmu.edu.vn
Page : https://www.facebook.com/tdmu.ito
Email: Ito@tdmu.edu.vn
SĐT: 0274 3667 999