Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Khoa học quốc tế

18/08/2020 09:19  197
   Nhằm đáp ứng và áp dụng phương pháp kỹ thuật tiên tiên vào nghiên cứu khoa học; ứng dụng rộng rải sản phẩm nghiên cứu trong cộng đồng. Trung tâm Đào tạo quốc tế hướng đến phối hợp, liên kết các chương trình khoa học, nghiên cứu, ứng dụng của các khoa, viện phát triển ứng dụng với các trường đã ký MOU; tiến hành phát triển nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.


Ảnh minh họa