Chương trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam

18/08/2020 10:15  176
    Với mục tiêu thiệu bản sắc, văn hóa của đất nước đến bạn bè quốc tế. Chương trình tìm hiểu văn hóa Việt Nam hướng đến thực hiện tổ chức khóa học trong 01 tuần về: tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Việt Nam, dạy nấu các món ăn truyền thống, dạy học tiếng Việt… hoặc có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

(Ảnh minh họa)


(Ảnh minh họa)


(Ảnh minh họa)