Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Quốc tế

12/10/2020 16:13  46
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
“ ĐỔI MỚI TƯ DUY – VƯƠN TẦM TRÍ TUỆ”
 
     Chính thức được thành lập vào năm 2020, Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế (Trung tâm) ra đời với sứ mệnh phục vụ Chiến lược phát
     triển của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong tăng cường hội nhập đào tạo quốc tế với các mục tiêu cụ thể.
 
     Tên tiếng Việt: Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Thủ Dầu Một
     
Tên tiếng Anh: International Training Center of Thu Dau Mot University
 
     Các hoạt động chính của Trung tâm :
  • Cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các hoạt động dịch vụ liên quan
  • Hỗ trợ sinh viên trong và ngoài trường có cơ hội tiếp cận, giao lưu, học tập những nền giáo dục tiên tiến thông qua các khóa học liên kết quốc tế.
  • Tổ chức các khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài, các hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia khác.
  • Phối hợp và hỗ trợ với các khoa, phòng ban, các bộ phận khác trong nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến hợp tác đào tạo quốc tế của nhà Trường.