MỞ RỘNG CƠ HỘI TRAO ĐỔI QUỐC TẾ CHO SINH VIÊN TDMU THÔNG QUA HỘI THẢO KHOA HỌC QUÔC TẾ

18/10/2022 15:40  1069
Đại diện Thủ Dầu Một tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường quốc tế hóa giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận văn bản bằng - chuyển đổi tín chỉ giữa các nước Châu Âu và Châu Á”.

        Trong bối cảnh quốc tế hóa trong giáo dục đại học đang ngày càng phát triển, nhu cầu về việc nâng cao năng lực hợp tác, công nhận văn bằng, tín chỉ lẫn nhau giữa các quốc gia đang ngày càng cấp thiết. Ngày 3/10/2022 vừa qua, đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một với vai trò là đối tác chiến lược trong hợp tác đào tạo quốc tế với Trung tâm ItaCentro (Đại học Hà Nội) và Chương trình Eramus (Chương trình trao đổi sinh viên của Liên Minh Châu Âu) đã có mặt tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Tăng cường năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận văn bằng - chuyển đổi tín chỉ giữa các nước châu Âu và châu Á" do trường Đại học Hà Nội tổ chức.

 
Hình ảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường quốc tế hóa giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận văn bản bằng - chuyển đổi tín chỉ
giữa các nước Châu Âu và Châu Á”.

   Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các chuyên gia chia sẻ phương pháp tiếp cận các thủ tục đánh giá và công nhận văn bằng cấp quốc gia và quốc tế, ngoài ra bên cạnh các vấn đề chuyên môn hội thảo còn chia sẻ kinh nghiệm và kết quả thực hiện của các dự án được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ: Dự án “Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp nhằm giám sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam từ đó đưa ra các chiến lược đào tạo, phát triển phù hợp hơn cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; Dự án “Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam” nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp,cải thiện chất lượng đào tạo tại các trường đại học theo nhu cầu của thị trường lao động, cung cấp thông tin, hướng dẫn sinh viên tìm kiếm việc làm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Hình ảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường quốc tế hóa giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận văn bản bằng - chuyển đổi tín chỉ
giữa các nước Châu Âu và Châu Á”.

       Thông qua hội thảo, đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một có thêm nhiều cơ hội giao lưu, kết nối với các trường đại học trong nước, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực hiện liên kết quốc tế từ những trường đại học có kinh nghiệm đi trước. Ngoài ra, hội thảo cũng mở ra cơ hội để trường Đại học Thủ Dầu Một có thêm cơ hội thực hiện trao đổi sinh viên với hệ thống các trường đại học danh tiếng tại Châu Âu, bên cạnh đó học hỏi và tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nước ngoài.

Hình ảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường quốc tế hóa giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận văn bản bằng - chuyển đổi tín chỉ
giữa các nước Châu Âu và Châu Á”.

     Hội thảo đã đặt tiền đề cho hợp tác quốc tế giáo dục đại học phát triển toàn diện hơn đồng thời cũng tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế giữa các trường đại học trong và ngoài nước đặc biệt là các trường đại học Châu Âu.