Tuyển sinh

8/18/2020 9:22:48 PM  297
Trung tâm Đào tạo Quốc tế hướng đến tuyển sinh đối tượng sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế các chương trình: 
 
- Chương trình Đào tạo sinh viên Lào
- Chương trình Cử nhân quốc tế
- Chương trình Thạc sĩ quốc tế
- Chương trình đào tạo nghiệp vụ


ĐỐI TÁC