Học bổng từ Trường Đại học Quốc gia Trung Hưng-Đài Loan - Chương trình Bằng kép

06/10/2020 15:53  179
    I. Chương trình Bằng kép là gì?
    Bằng kép Quốc tế với các trường đại học đối tác để thừa nhận các tín chỉ học tập của nhau.
    Sau khi hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp của nhà trường và một trường đại học đối tác về thời gian học và tín chỉ khóa học, sinh viên tham gia chương trình này sẽ có thể lấy bằng cấp học thuật của cả hai trường đại học.

    II. Điểm nổi bật tại trường Đại học Trung Hưng (NCHU):
    NCHU đặt trụ sở tại Đài Trung (thành phố lớn thứ hai ở Đài Loan)
    Khuôn viên đẹp
    Có rừng thực nghiệm
    Sinh hoạt tại Đài Trung khoảng: 5000 USD / năm
    NCHU cấp rất nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế
    III. Các chương trình học tại Trường:
- Khoa học- Kỹ thuật Máy tính
- Khoa học vật liệu và Kỹ thuật
- Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường
- Thuốc thú y
- Kỹ thuật Hóa
- Kỹ thuật Điện
- Công trình Dân dụng
- Văn học Trung hoa
- Kỹ thuật
- Marketing
- Khoa học
- Kỹ thuật Điện
- Kinh doanh Nông nghiệp
- Kỹ thuật Y sinh
- Đất và Khoa học Môi trường

    IV. Học Bổng bao gồm:
    - 6.000 Đài tệ (200 USD) tiền trợ cấp mỗi tháng.
    - Miễn học phí và các khoản phí khác (không bao gồm phí bảo hiểm, ăn ở và thiết bị máy tính).
    - Trợ giá vé máy bay: trợ giá vé một chiều đến Đài Loan (NTD $ 5.000 / USD $ 166 mỗi học kỳ)
    - Sinh viên có thể được hỗ trợ tài chính cùng một lúc

    V. Điều kiện xét học bổng: sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp có thành tích học tập tốt

    VI. Hồ sơ xét học bổng:
1. Đơn đăng ký nhập học (ảnh chụp đính kèm rõ mặt)
2. Giấy chứng nhận nhập học và bảng điểm của nhà trường đại học (đính kèm Bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh).
3. 2 thư giới thiệu.
4. Chương trình học tập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung
5. Giấy chứng nhận tài chính (có đủ tài chính để học ở Đài Loan).
6. Ứng viên cho chương trình tiến sĩ nên đính kèm luận văn thạc sĩ. Nếu luận văn được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, phải nộp bản tóm tắt bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh đính kèm (Những người không có luận án được miễn, nhưng phải có các tài liệu hỗ trợ liên quan).
7. Tự truyện (300 đến 500 ký tự được viết bằng Tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

    VII. Quy trình đăng ký:
    Bước 1: Ứng viên phải gửi hồ sơ của mình đến OIA (oiaeducation@email.nchu.edu.tw), và được Phòng Giáo dục Quốc tế xem xét trước, sau đó danh sách các sinh viên ưu tiên sẽ được gửi đến các trường Đại học tương ứng.
    Bước 2: Các trường Đại học sẽ nộp kết quả cho Ủy ban Xét duyệt Chương trình Bằng kép của Đại học Chung Hsing Quốc gia sau khi sàng lọc lần thứ hai.
    Bước 3: Người nhận học bổng được quyết định sau khi chủ tịch phê duyệt danh sách và người nhận học bổng sẽ được thông báo sau đó. Thời hạn cho học bổng là một năm học (từ tháng 9 đến tháng 7 tới).
    Tuy nhiên, thời hạn học bổng dành cho sinh viên đăng ký vào học kỳ Mùa xuân là từ tháng 2 đến tháng 12 trong năm .
    Sinh viên đã ghi danh phải gửi bảng điểm học tập của học kỳ trước cho Bộ phận Giáo dục Quốc tế trước khi bắt đầu học kỳ mới. Học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người nhận hàng tháng.

    VIII. Nộp hồ sơ về địa chỉ :oiaeducation@email.nchu.edu.tw
           Thời gian: đến 15 tháng 10 năm 2020

               LIÊN HỆ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG

Số điện thoại: 0274 3667 999
Email: ito@tdmu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tdmu.ito